تخریب و بازسازی محله چوخورلار تبریز + فیلم

محله قدیمی چوخورلار تبریز مدتی است برای بازسازی تخریب شده است ولی تحرکی دیده نمی شود. این مطلب ارسالی شهروندان است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه