نشست صمیمی یونس فاتح فرماندار تبریز با اهالی رسانه

نشست صمیمی یونس فاتح فرماندار تبریز با اهالی رسانه در تالار جمهوری
عکس: خلیل غلامی
چهارشنبه 15 فروردین 1403 - 14:06