نمایشگاه خودروهای برقی و صنایع وابسته در تهران

حضور وزیر صمت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه خودروهای برقی و صنایع وابسته در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران و برگزاری نشست مشترک در حاشیه نمایشگاه
عکس: تحریریه
چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 00:01