آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری/ پزشکیان و جلیلی در صدر/ در حال به روز رسانی

تهران- آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد- سخنگوی ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج رسمی از شمارش آرای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران نتایج اولیه شمارش چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

۹:۴۳ هشتمین نتایج انتخابات ریاست جمهوری:

۴۷ هزار و ۶۰۴ شعبه در ۴۴۲ شهرستان شمارش شده که تعداد ۱۹ میلیون و ۶۹ هزار و ۷۱۳ رای اخذ شده است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۵۷۷ 

تعداد آرای سعید جلیلی ۷ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۷۵۶ ‏

‏تعداد آرای محمدباقر قالیباف ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۵۱۲

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی ۱۵۸ هزار و ۳۱۴

۰۸:۲۰ هفتمین نتایج انتخابات ریاست جمهوری:

۳۷ هزار و ۲۴ شعبه در ۴۰۸ شهرستان شمارش شده که تعداد ۱۴ میلیون و ۷۰ هزار و ۴۶۲ رای اخذ شده است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۵ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۷۸۱ 

تعداد آرای سعید جلیلی: ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۳۲۱ ‏

‏تعداد آرای محمدباقر قالیباف: ۱ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۳۸۵

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی: ۱۱۱ هزار و ۹۶۷


۰۶:۵۳ ششمین نتایج انتخابات ریاست جمهوری:

۳۲ هزار و ۲۴۴ شعبه در ۳۷۵ شهرستان شمارش شده که تعداد ۱۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۴۳ رای اخذ شده است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۵ میلیون و ۳۵۴

تعدادی آرای سعید جلیلی: ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۶۹ ‏

‏تعدادی آرای محمدباقر قالیباف: ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۲۸

تعداد آرای ‏مصطفی پورمحمدی: ۹۵ هزار و ۱۷۲ است.


۰۵:۴۷ پنجمین نتایج انتخابات ریاست جمهوری:

۲۷ هزار و ۹۳۸ شعبه در ۳۴۳ شهرستان شمارش شده که تعداد ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۱۰ رای اخذ شده است.

تعدادی آرای سعید جلیلی: ۴ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۸۶ ‏

تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۴ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۸۱۵

‏تعدادی آرای محمدباقر قالیباف: ۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۳

تعداد آرای ‏مصطفی پورمحمدی: ۸۰ هزار و ۵۰۶ است.

۰۵:۰۸ چهارمین نتایج انتخابات ریاست جمهوری:

۲۳ هزار و ۶۶ شعبه در ۳۰۰ شهرستان شمارش شده که تعداد ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۴۱ رای اخذ شده است.

تعدادی آرای سعید جلیلی: ۳ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۹۱ ‏

تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۹۱

‏تعدادی آرای محمدباقر قالیباف: ۱ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۵۹

تعداد آرای ‏مصطفی پورمحمدی: ۶۲ هزار و و ۳۱۰ است.

۰۴:۳۷ سومین نتایج انتخابات ریاست جمهوری:

۱۷ هزار و ۳۸ شعبه در ۲۵۰ شهرستان شمارش شده که تعداد ۵ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۰۵ رای اخذ شده است.

‏تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۶۰

‏تعدادی آرای سعید جلیلی: ۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۹

‏تعدادی آرای محمدباقر قالیباف: ۷۸۰ هزار و ۲۰۲

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی: ۴۰ هزار و ۴۲۸ رای است.

۰۴:۰۴ دومین نتایج انتخابات ریاست جمهوری:

۱۱ هزار و ۴۲۵ شعبه در ۱۸۰ شهرستان شمارش شده که تعداد ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۲۴۸ رای اخذ شده است.

‏تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۱ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۲۴۸

‏تعدادی آرای سعید جلیلی: ۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۸۶۸

‏تعدادی آرای محمدباقر قالیباف: ۵۴۴ هزار و ۱۴۴

تعداد آرای ‏مصطفی پورمحمدی: ۲۵ هزار و ۵۳۸ است.

۳:۳۰ نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری:

۷ هزار و ۳ شعبه در ۱۱۶ شهرستان شمارش شده که تعداد ۲ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۸۶۶ رای است.

تعداد آرای مسعود پزشکیان: ۹۷۳ هزار و ۵۲

تعدادی آرای سعید جلیلی: ۹۶۳ هزار و ۶۱۵

تعدادی آرای محمدباقر قالیباف: ۳۴۱ هزار و ۵۶

تعداد آرای مصطفی پورمحمدی: ۱۵ هزار و ۶۲۵ رأی است.

به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری راس ساعت ۸ صبح روز جمعه هشتم تیرماه در ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه اخذ رای در سراسر ایران برگزار شد که از این تعداد ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعبه شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸ شعبه روستایی، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعبه ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ شعبه سیار بود.

همچنین ۳۴۴ شعبه اخذ رای در نقاط مختلف جهان برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها در نظر گرفته شده بود.
 

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه