انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری چهاردهم

سرپرست ریاست جمهوری به همراه رئیس دفتر و وزیرارتباطات رای دادند

سرپرست ریاست جمهوری به همراه رئیس دفتر و وزیرارتباطات با حضور در ستاد انتخابات کشور حاضر شده و رای خود را در وزارت کشور به صندوق انداختند.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه