انتصاب اعضای شورای مرکزی دانشگاه علمی کاربردی توسط وزیر علوم

تهران- آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد- اعضای شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

به گزارش گروه علم و آموزش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، این شورا به عنوان دومین رکن سیاستگذار و یکی از وجوه تمایز اصلی ارکان دانشگاه جامع علمی کاربردی با سایر دانشگاه‌ها با رسالت تنظیم ضوابط پیشران و منطبق با ملاحظات نظام آموزش عالی علمی‌کاربردی ایجاد شده است.

بر اساس خبر رسیده از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی باتوجه به ترکیب و حدود وظایف تعریف شده برای آن تشکیل و بهره‌مندی از ظرفیت آن ضمن راهبری و کمک به پیشبرد برنامه‌ها، موجب اتخاذ تدابیر هماهنگ تعاملات اثربخش دانشگاه با دستگاه‌های مختلف خواهد شد.

دانشگاه جامع علمی با هدف ارتقای سطح مهارت شاغلان بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی تشکیل شد و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.

هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب کنند


دانشگاه جامع مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، پشتیبانی های کارشناسی، عملیاتی، اطلاعات و سیاستگذاری های کلان و نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد.

مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زیر نظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزشهای علمی کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه