ابلاغ ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی»

تهران- آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد- سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ این شورای را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه علم و آموزش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ تصویب رسیده بود، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ شد.

«ماده واحده؛ ضمن تأیید کلیات سند ملی هوش مصنوعی و واگذاری تصویب مفاد آن به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند، تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تسهیل اجرای سند، تصویب ره‌نگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مستقل ملی و پیشنهاد روزآمدسازی سند «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی»، با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود. همچنین در راستای ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه این شورا «سازمان ملی هوش مصنوعی» به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس می‌شود.

رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان نائب رئیس شورا؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ذی‌ربط؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی‌ربط؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی یا معاون ذی‌ربط؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط؛ رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا معاون ذی‌ربط؛ دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا و رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا.

تبصره - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری موظف است ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ سند، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و پس از تأیید شورای ملی راهبری هوش مصنوعی کشور؛ جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کند.

ابلاغ ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی»

سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی» که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی» که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیأت امنای این بنیاد مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

«ماده واحده - با استناد به بندهای ۱-۱-۶ و ۹ اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی (مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛ آقایان عبدالرضا عالی­زاده، علیرضا گلپایگانی، امیررضا مافی شیراز، مهدی مسعودشاهی و مریم جلالی برای مدت سه سال به‌عنوان اعضای حقیقی صاحب‌نظر هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی انتخاب می‌شوند».

ابلاغ ماده واحده «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

افزون بر این، محمد مخبر ماده واحده «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این خبر ماده واحده «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که در جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌ شود.


«ماده واحده - با هدف ایجاد انضباط در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند تحول را بر اساس زمان‌بندی درج‌شده در نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین اجرا کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور موظفند در راستای تحقق اهداف مندرج در این نقشه، بر اساس تقسیم کار ملی اجرای سند تحول با وزارت آموزش و پرورش همکاری نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سال بودجه مورد نیاز برای تحقق شاخص‌های پروژه‌های نقشه راه را متناسب با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در زمان مقرر، تأمین نماید و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را متناسب با شاخص‌های مندرج در سند تقسیم کار ملی و شاخص‌های اختصاصی وزارت آموزش و پرورش را متناسب با شاخص‌های نقشه راه به‌روزرسانی و دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد. 

تبصره ۱- نظارت راهبردی بر حسن تحقق نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین بر عهده شورای ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین مبنای هر گونه نظارت بر حسن اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط سایر نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، میزان تحقق هدف شاخص‌های مندرج در نقشه راه خواهد بود و مبنای انحصاری پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش به نهادهای نظارتی در راستای سند تحول، همین شاخص‌ها طبق زمان تعیین‌شده در نقشه و ضمائم آن است.


تبصره ۲- در صورت تصویب نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب، نسخه به‌روزرسانی‌شده نقشه راه اجرای سند تحول را به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب، ارائه کند».

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه