جستجو بر اساس گروه: جهان / روابط خارجی تعداد اخبار : 3

ناکامی غرب در تحریم/ تداوم فعالیت شرکت‌های آمریکایی در روسیه

تهران-آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد- بیش از نیمی از شرکت های آمریکایی همچنان پس از سال ۲۰۲۲ و آغاز "عملیات ویژه نظامی" روسیه در اوکراین به فعالیت خود در روسیه ادامه می دهند.

ناکامی غرب در تحریم/ تداوم فعالیت شرکت‌های آمریکایی در روسیه

تهران-آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد- بیش از نیمی از شرکت های آمریکایی همچنان پس از سال ۲۰۲۲ و آغاز "عملیات ویژه نظامی" روسیه در اوکراین به فعالیت خود در روسیه ادامه می دهند.

ناکامی غرب در تحریم ها علیه روسیه/ تداوم فعالیت شرکت‌های آمریکایی در روسیه

تهران-آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد- بیش از نیمی از شرکت های آمریکایی همچنان پس از سال ۲۰۲۲ و آغاز "عملیات ویژه نظامی" روسیه در اوکراین به فعالیت خود در روسیه ادامه می دهند.