تشکل‌ها

رضا جعفری رئیس انجمن صنایع غذایی بهداشتی و دارویی آذربایجان شرقی انتخاب شد.

انتخابات داخلی هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی ،بهداشتی و دارویی آذربایجان شرقی امروز 30 اردیبهشت ماه برگزار و طی آن رضا جعفری رئیس انجمن صنایع غذایی استان انتخاب شد.

انتخابات داخلی هیئت مدیره انجمن صنایع غذایی ،بهداشتی و دارویی آذربایجان شرقی امروز 30 اردیبهشت ماه برگزار شد و طی آن رضا جعفری رئیس، مهدی توکلی نائب رئیس، روحی خزانه دار و جناب  تورج جودی دبیر انجمن صنایع غذایی استان انتخاب شدند.
این گزارش حاکی است؛ انتخابات  انجمن صنایع غذایی بهداشتی و دارویی استان 23 اردیبهشت ماه برگزار شده بود.


دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه