حسین سلاح‌ورزی رئیس پارلمان بخش خصوصی در دوره دهم شد

انتخابات ریاست اتاق ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره دهم انتخاب شد.

در دهمین انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس، محمدرضا بهرامن، پیام باقری، صمد حسن‌زاده و قدیر قیافه نواب رئیس، عبدالله مهاجر دارابی، خزانه‌دار و کیوان کاشفی به‌عنوان منشی هیات رئیسه انتخاب شدند.

حسین پیرموذن، یونس ژائله و حسین سلاح‌ورزی برای کرسی ریاست اتاق ایران کاندید شده بودند که با رأی‌گیری صورت گرفته حسین سلاح‌ورزی از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم به‌عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

طبق اعلام جهانبخش سنجابی، منشی هیات رئیسه سنی این نشست، ۴۲۶ نفر در جلسه رأی دادند.

حسین سلاح‌ورزی با ۲۶۵ رأی توانست اعتماد اعضای پارلمان بخش خصوصی را جلب و برای 4 سال به‌عنوان رئیس اتاق ایران فعالیت خود را آغاز کند.

پس از انتخاب رئیس، انتخابات برای تعیین نواب رئیس اتاق ایران برگزار شد.

بر این اساس، 4 کرسی نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صاحبان خود را برای مدت 4 سال شناخت.

برای 4 کرسی نایب‌رئیسی در دوره دهم هیات نمایندگان، ۱۷ نفر کاندید شدند.

به‌این‌ترتیب رأی‌گیری میان طاهر عادل‌خانی، محسن بهرامی ارض‌اقدس، علی شریعتی‌مقدم، مسعود گلشیرازی، جمال رازقی، احد عظیم‌زاده، صمد حسن‌زاده، پیام باقری، محسن امینی، محسن احتشام، عماد مردانی، قدیر قیافه، محمدرضا بهرامن، خورشید گزدرازی، محمود تهی‌دست، محمود تولایی و ابوالفضل رجبیان انجام شد.

پس از رأی‌گیری، محمدرضا بهرامن به‌عنوان نایب‌رئیس اول با ۲۱۳ رأی، پیام باقری با ۱۶۷ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم، صمد حسن‌زاده با ۱۶۲ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس سوم و قدیر قیافه با ۱۶۰ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس چهارم انتخاب شدند.

پس از انتخاب نواب رئیس، انتخابات برای تعیین خزانه‌دار اتاق ایران در دوره دهم برگزار شد.

نیما بصیری، عبدالله مهاجر دارابی، علی‌محمد چوپانی، نادر طیبی و مسعود گلشیرازی برای خزانه‌داری اتاق، کاندید شدند که در ادامه مسعود گلشیرازی از حضور در رقابت برای این بخش، انصراف داد.

با رأی هیات نمایندگان اتاق ایران، عبدالله مهاجر با کسب ۱۵۲ رأی به‌عنوان خزانه‌دار اتاق ایران در دوره دهم انتخاب شد.

درنهایت انتخابات برای تعیین منشی برگزار شد تا هفتمین عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز برگزیده شود.

کیوان کاشفی، فرشته امینی و کمال حسینی به‌عنوان کاندید کرسی منشی هیات رئیسه معرفی شدند و درنهایت کیوان کاشفی با کسب ۲۳۶ رأی برای یک دوره چهار ساله به‌عنوان منشی هیات رئیسه دوره دهم انتخاب شد.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه