غزه

غزه ؛ قربانی نفاق و سکوت جهانی!

غزه مظلوم ، در تنهایی و غربت بی سابقه خود دست و پا می زند، منافقان غربی و اروپائی و اعراب شکم باره و متورم منطقه، با نفاق و سکوت کثیف خود عملا مجوز تداوم جنایات جنگی و فاجعه انسانی در این حصار سرزمینی را صادر کرده اند!

کودکی از ترس به خود می لرزد، مادری در میان اجساد تک تک شده مردان خاندانش ضجه می زند، نسل غزه در حال انقراض است، آوار بر آوار می نشیند و "آخرالزمان" غزه، منتظر منجیان دروغین جهانی است، بی آنکه فریادرسی واقعی از راه برسد ...

اسرائیل غاصب، فقط می کشد، هیچ موجود زنده ای در امان نیست، از انتشار اخبار و تصاویر این کشتار وسیع و فجیع نیز ابائی ندارد، پیشرفته ترین تسلیحات و تجهیزات نظامی خود را برای کشتن مستقیم انسان ها به میدان آورده است، یک تنه درحال نسل کشی است، قواعد و مقررات جنگی و انسانی را زیر پا می گذارد تا به زعم خود، غزه و فلسطینی روی زمین باقی نماند ...

در این میان آنچه دل هر آزاده ای را به درد می آورد، نفاق غرب در برابر فجایعی است که در غزه روی می دهد، همان غربی که به بهانه در خطر انقراض بودن حیوانی از حیوانات در جنگل های آمازون، دنیا را به هم می ریزد؛ اما هم اکنون می بینیم که چگونه چشم ها و گوش های خود را بر جنایات "اسرائیل" بسته اند تا اجساد قطعه قطعه شده کودکان غزه را نبینند و ضجه مادران داغدیده آنان را نشنوند.

تاسف بار تر، سکوت خفت بار برخی حکومت های عربی و به ویژه حکومت های سازشکاری است که در برابر جنایت های رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. 

این حکومت ها به جای آنکه به ملت فلسطین کمک کنند، در پی توطئه و بر هم زدن امنیت آن دسته از کشورهای عربی هستند که در برابر اشغالگران مقاومت می کنند. 

گسیل گروه های تکفیری همانند داعش به کشورهایی که جزو محور مقاومت هستند، از جمله این توطئه ها است.

دو قطب کثیف "غرب و عرب" در میدان جنایات غزه، تنها هدفشان، انحراف افکار عمومی از جنایات "سگ هار" دست پرورده خود در سرزمینی است که مردمانش برای دفاع از حق سرزمینی خود، خون و جان می دهند، این، عینی ترین تصویر از واقعیت "غزه" است، سرزمینی که آماج بمباران و موشک باران اسرائیل و بیانی باران بی اثر و رفع تکلیفی جانیان بی درد است ...

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه